Anlita alltid en besiktningsman

Vid köp och försäljning är det mycket vanligt att man anlitar en besiktningsman för att bedöma objektet som ska köpas eller säljas. Tyvärr är detta inte 100 procent av fallen vilket har lett till en hel del missnöjda parter och orsakat sin beskärda del av tvister.

Att välja besiktningsman

En sak som är viktig att kolla upp när man väljer besiktningsman är att denne har ansvarsförsäkring, så man kan reklamera besiktningen om man själv upptäcker ett stort fel i efterhand. Om denne inte har en ansvarsförsäkring är detta inget man kommer ha direkt möjlighet till. Då kan man istället hamna i en tvist med besiktningsmannen. Denna försäkring gäller upp till två år efter besiktningen genomförts och går upp till femton prisbasbelopp. Uppskattningsvis är det dock bara omkring en promille av besiktningar som faktiskt slutar med reklamation där köparen givits rätt.

Vad ska besiktigas?

Sedan är det inte bara fel som finns ju nu som borde uppmärksammas. Det är minst lika viktigt att fråga besiktningsmannen om ett utlåtande om framtida risker man måste ha i åtanke. I en del fall kan detta betyda omfattande renovationer och byten, som till exempel rören. Har man tur finns det alternativ som inte är lika kostsamma. Fortsätter vi med rören som exempel finns det möjlighet att förlänga användbarheten utan att behöva göra ett komplett utbyte. Det är viktigt att man får veta vad som bör åtgärdas på det hus eller i den lägenhet man väljer att köpa. Då kan man beräkna detta med sina lång och den budget man har.

Inga otrevliga överraskningar

En ordentlig besiktning kan därför inte bara ge en uppfattning om vad man kommer behöva fixa direkt efter köpet utan även vilka projekt som kan finnas vid horisonten. Saknar man dessa uppgifter riskerar man att få otrevliga överraskningar i framtiden och en del problem kan då har gått så pass långt att de blir ännu dyrare att ställa till rätta, antingen för att de blivit mer omfattande eller för att problemet sprider sig till andra områden.