Att tänka på vid försäljning av en fastighet

selling-house

Det är framförallt några viktiga saker att tänka på vid en försäljning av en fastighet vilka gör att man verkligen skall ta en ordentlig funderare över om man kan göra detta själv på ett tryggt sätt för köpare och säljare.

Det allra viktigaste är nog att vara mycket säker på hur man skriver ett köpekontrakt. Det är inte helt enkelt att utforma ett sådant köpeavtal på ett sådant sätt att både köpare och säljare kan känna trygghet. Det är väldigt mycket som kan inträffa i efterhand när det gäller till exempel en försäljning av en villa. Det händer inte alltför sällan att villan är behäftad med dolda fel och det kan bli en källa till förtret för både köparen av bostaden och säljaren. Det gäller att formulera sig mycket korrekt i avtalet och det är ofta bra att man försäkrar upp sig för de eventualiteter som kan dyka upp.

Det är också av stor vikt att informera köparen av en fastighet om vilken boendekostnad man kan räkna med att få. Om man är mycket säker på att räkna ut boendekalkyler kan det kanske fungera att man som säljare hjälper köparen av villan eller lägenheten med det. Men, allt som oftast sitter köparen av bostaden efter några år med en glädjekalkyl som inte alls stämmer när räntorna stiger. Det kan också vara mycket svårt att beräkna hur stort skatteavdrag man kan få när man drar av räntorna från inkomsterna. Det är mycket avgörande om köparen enbart betalar kommunal skall eller också betalar statlig skatt.

För att kunna känna sig trygg vid en fastighetsaffär lönar det sig i stort sett alltid att lägga en del av vinsten av försäljningen av bostaden till en avgift för en fastighetsmäklare. Det man förlorar på att betala några tiotal tusen till en mäklar tjänar man ofta igen i det långa loppet om man betänker vad som kan inträffa de närmaste åren om man missat att tänka på viktiga avtalsformuleringar med mera.