Dolda fel

Att köpa en bostad är en av de största affärerna du gör i ditt liv. Oavsett om det är en lägenhet, ett radhus eller en villa så kan obehagliga överraskningar dyka upp efter att du har flyttat in, ibland flera år efter köpet. Hur gör jag då? Finns det lagar eller försäkringar som täcker det här eller måste jag själv försöka få ersättning av säljaren och kanske i slutänden behöva ta strid i domstol?

Vad är ett dolt fel?

Ett dolt fel är något som fanns redan vid den tidpunkt du köpte din bostad och som inte gick att upptäcka vid en grundlig besiktning eller ett fel som du inte kunde ha förutsett med hänsyn till bostadens ålder, skick eller konstruktion. För att felet ska anses som dolt har du som köpare själv ett stort ansvar att ha fullgjort din undersökningsplikt.

För att räknas som ett dolt fel finns det fyra kriterier som ska uppfyllas:

  • Felet ska inte ha gått att upptäcka
  • Felet ska inte ha kunnat förväntas
  • Felet måste ha funnits vi tidpunkten för köpet
  • Bostadens egenskaper överensstämmer inte med de uppgifter som säljaren har lämnat

Dolda fel i hus

Från det datum du tillträdde huset har du tio år på dig att klaga på ett dolt fel. Dels kan du kräva avdrag på köpesumman, dels kan du begära skadestånd. Om felet är allvarligt kan du inom ett år häva kontraktet. Ifall säljaren har lurat dig, “handlat svikligt”, så kan du kräva att köpet hävs även efter längre tid än ett år.

Dolda fel i bostadsrätt

Om du upptäcker fel i din bostadsrätt måste du kontakta säljaren så snart som möjligt och senast inom två år efter tillträdet.

Friskrivning

Genom en friskrivningsklausul i köpekontraktet kan säljaren friskriva sig från eventuella dolda fel, vilket innebär att du som köpare inte längre kan begära ersättning för dolda fel. En friskrivning gäller dock bara under förutsättning att säljaren vid tidpunkten för avtalet inte känner till de “dolda felen”. Om det framkommer att säljaren gjorde det så gäller inte friskrivningsklausulen.

Ta kontakt med en advokat

Informationen ovan ger dig en del tips på vad du bör tänka på, men bostadstvister blir ofta komplicerade och sättet som ärendet hanteras kan vara avgörande för hur stor ersättning du får. I värsta fall kan det sluta med att du inte får något skadestånd alls och dessutom får betala rättegångskostnaderna. Kontakta därför en erfaren jurist som känner till alla undantag och specialfall och vet hur du ska få ut maximal ersättning i just ditt fall.