Har företaget vuxit ur lokalerna

Har ni som företag vuxit de senaste åren och blivit fler anställda än vad era nuvarande lokaler klara av. Detta är ett angenämt problem och det kanske är dags att se över vad som finns tillgängligt just i ert område när det kommer till lokaler som kan fungera för just ert företag.

Oavsett om det är fråga om kontor eller andra typer av lokaler så går det smidigt idag att söka på Internet för att hitta lediga lokaler.  Det finns en del olika typer av lokaler man kan välja. Hur stort behöver ni, skriv in minimum och max storlek. Har ni inte valt stad eller område så kommer alla lediga lokaler i Sverige att hittas.

Det är alltid ett angenämt bekymmer då man vuxit ur den lokal man suttit i, gör en plan på hur ni ska gå tillväga för att genomföra allt på smidigast sätt. Låt även personalen vara med i planeringen då det är de som ska rycka upp sina hurtsar och flytta till något nytt ställe. Gå igenom för och nackdelar med ett nytt ställe. Hur ser det ut med parkeringar och annat för personalen och är lokalen anpassad för den verksamhet som ska bedrivas eller måste det investeras ytterligare för att få kontoret att fungera.